ADVO.NOORD ADVOCATEN

Dirk Van Putten

Dirk Van Putten

Dirk Van Putten

Dirk Van Putten

Na zijn humaniorastudies aan het Sint Michielscollege te Brasschaat studeerde Dirk Van Putten rechten aan de UFSIA te Antwerpen 74-76 en de KUL te Leuven 76-79. Na zijn stage in een vermaard all round kantoor te Antwerpen, vestigde hij zich te Stabroek, deelgemeente Hoevenen, dicht bij de Haven en haar industriegebied. Dit werd de start van de gestage uitbouw van een all round kantoor, gericht op enerzijds particulier cliënteel, anderzijds op bijstand aan KMO's.

In 1998 werd hij één van de eerste advocaten-bemiddelaars (mediator) na een opleiding georganiseerd door de balie en gegeven door het trainingscentrum The Lime Tree uit Nederland. In de loop van de jaren werden een aantal openbare functies bekleed, zoals schepen, OCMW-voorzitter en lid van de Raad van Bestuur van het RUCA (Rijksuniversitair Centrum Antwerpen).

Michel Henquin

Michel Henquin

Michel Henquin

Michel Henquin

Michel Henquin volgde zijn humaniora aan het Sint-Michielscollege te Brasschaat, waarna hij in 1997 afstudeerde als licentiaat in de rechten met onderscheiding aan de Universiteit te Antwerpen.

Michel Henquin heeft als navorser, verbonden aan de U.I.A. (Universiteit Antwerpen), Departement Rechten, meegewerkt aan een project omtrent bemiddeling in opdracht van de F.O.D. Justitie, in samenwerking met de Universiteit te Gent. Tevens werkte hij mee aan diverse publicaties o.a. Alternatieve geschillenregeling De Verzoening Geschillencommissies (Antwerpen, 1999), Court Ordered Mediation (P&B, 2000), e.a.

Michel Henquin is tevens houder van het Certificaat Bijzondere Opleiding Jeugdrecht en is verbonden aan de Permanentie bij de Jeugdrechtbank te Antwerpen, waar hij de belangen van de minderjarigen behartigt. Tevens is hij sedert een aantal jaren actief als curator en voorlopig bewindvoerder naast zijn normale activiteit als advocaat.

Linde Van Putten

Linde Van Putten

Linde Van Putten

Linde Van Putten

Linde Van Putten behaalde in 2009 met onderscheiding haar diploma Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Vervolgens behaalde zij in 2015 het diploma van erkend familiaal bemiddelaar aan de Universiteit Antwerpen. Lopende het academiejaar 2016-2017 zal zij de cursus ‘Contextueel werken in functie van familiale bemiddeling’ volgen, die georganiseerd wordt binnen de Sociale School Heverlee van UC Leuven-Limburg.

In 2009 begon zij haar stage onder toezicht van Mr. Jo De Meester bij het advocatenkantoor Advocant te Antwerpen alwaar zij werkzaam bleef tot 2015.

In 2016 startte zij haar eigen advocatenkantoor te Antwerpen - Berchem op alwaar zij zich toelegt op het familierecht en het familiaal vermogensrecht. Te­vens heeft zij een bij­zondere interesse voor het Burgerlijke recht in de brede zin (o.a. aansprakelijkheidsrecht, verbintenissenrecht, huurrecht en bouwrecht).

Daarnaast is zij actief als erkend familiaal bemiddelaar teneinde diverse familiale conflicten minnelijk en aldus buiten de rechtbank om op te lossen. In haar functie als bemiddelaar begeleidt zij haar cliënten om tot een door alle partijen gedragen akkoord te komen en dit steeds met een bijzondere nadruk op het belang van de eventuele minderjarige kinderen.

In september 2016 vervoegde zij het kantoor Advo.Noord te Stabroek – Hoevenen, alwaar zij haar bijkantoor houdt.

Wim Wagemakers

Wim Wagemakers

Wim Wagemakers

Wim Wagemakers

Na zijn middelbare studies Latijn-Wetenschappen aan Moretus Ekeren, startte Wim Wagemakers zijn rechtenopleiding aan de Universiteit Antwerpen, waar hij in 2016 met onderscheiding het diploma van Master in de Rechten behaalde. Gedurende deze opleiding specialiseerde hij zich in het domein van de rechtshandhaving.

Hierbij legde hij zich in het bijzonder toe op het straf(proces)recht in al haar facetten, het migratie- en migrantenrecht, de mensenrechten en het internationaal humanitair recht. In zijn masterthesis onderzocht hij de wenselijkheid van “sentence bargaining” in de Belgische strafprocedure.

Meteen na zijn opleiding legde hij in september 2016 de eed af als advocaat aan de Balie van Antwerpen, om vervolgens zijn stage aan te vatten bij Mtr. Dirk van Putten. Onder diens begeleiding zal hij zich verder bekwamen in uiteenlopende rechtstakken zoals strafrecht, migratie- en migrantenrecht, familierecht, aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht en verkeersrecht.

EEN DERTIGJARIGE ERVARING GEKOPPELD

Bij ons team kan u ondermeer terecht voor
advies en bemiddeling inzake:

  • HANDELSBETWISTINGEN
  • BETWISTINGEN INZAKE KOOP EN HUUR
  • ECHTSCHEIDINGEN
  • FAMILIE- EN JEUGDRECHT
  • BEMIDDELING
  • OVEREENKOMSTEN
  • SCHADECLAIMS
  • SCHULDENREGELING
  • FALINGEN
  • STRAFRECHT

Wenst u een afspraak voor een consultatie, aarzel niet ons te contacteren!

Klik hier voor een gedetailleerde routebeschrijving