ADVO.NOORD ADVOCATEN

Dirk Van Putten

Dirk Van Putten

Dirk Van Putten

Dirk Van Putten

Na zijn humaniorastudies aan het Sint Michielscollege te Brasschaat studeerde Dirk Van Putten rechten aan de UFSIA te Antwerpen 74-76 en de KUL te Leuven 76-79. Na zijn stage in een vermaard all round kantoor te Antwerpen, vestigde hij zich te Stabroek, deelgemeente Hoevenen, dicht bij de Haven en haar industriegebied. Dit werd de start van de gestage uitbouw van een all round kantoor, gericht op enerzijds particulier cliënteel, anderzijds op bijstand aan KMO's.

In 1998 werd hij één van de eerste advocaten-bemiddelaars (mediator) na een opleiding georganiseerd door de balie en gegeven door het trainingscentrum The Lime Tree uit Nederland. In de loop van de jaren werden een aantal openbare functies bekleed, zoals schepen, OCMW-voorzitter en lid van de Raad van Bestuur van het RUCA (Rijksuniversitair Centrum Antwerpen).

Michel Henquin

Michel Henquin

Michel Henquin

Michel Henquin

Michel Henquin volgde zijn humaniora aan het Sint-Michielscollege te Brasschaat, waarna hij in 1997 afstudeerde als licentiaat in de rechten met onderscheiding aan de Universiteit te Antwerpen.
 
Michel Henquin heeft als navorser, verbonden aan de U.I.A. (Universiteit Antwerpen), Departement Rechten, meegewerkt aan een project omtrent bemiddeling in opdracht van de F.O.D. Justitie, in samenwerking met de Universiteit te Gent.
 
Michel Henquin is houder van het Certificaat Bijzondere Opleiding Jeugdrecht en verbonden aan de Permanentie bij de Jeugdrechtbank te Antwerpen voor de belangenverdediging van minderjarigen.
 
Tevens is hij actief als curator bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen en neemt gerechtelijke mandaten zoals bv. bewindvoerder, voogd ad hoc, …, op zich. Sinds 2010 is hij plaatsvervangend vrederechter bij het kanton Kapellen.
Michel Henquin houdt zich voornamelijk bezig met insolventierecht, jeugdrecht, huurgeschillen en contractenrecht.
Linde Van Putten

Linde Van Putten

Linde Van Putten

Linde Van Putten

Linde Van Putten behaalde in 2009 met onderscheiding haar diploma Master in de Rechten
aan de Universiteit Antwerpen.
In 2009 begon zij haar stage onder toezicht van Mr. Jo De Meester bij het advocatenkantoor
Advocant te Antwerpen alwaar zij werkzaam bleef tot eind 2015.
In het gerechtelijk jaar 2014 - 2015 volgde zij de postacademische opleiding ‘bemiddeling’
aan de UA, waarna zij erkend werd als Familiaal Bemiddelaar.
Sinds 2016 is zij geassocieerd bij Advo.Noord. Zij houdt consultaties in het kantoor te
Berchem en het kantoor te Stabroek-Hoevenen.
Mr. Linde Van Putten is onderlegd en heeft meer dan 10 jaar ervaring in het familierecht
(echtscheiding, omgangsregeling voor kinderen, alimentatie, (wettelijke) samenwoonst,
voogdij, adoptie, afstamming), met inbegrip van het familiaal vermogensrecht
(vereffeningen en verdelingen na echtscheiding of nalatenschappen). Ook treedt zij op voor
ouders in een procedure voor de Jeugdrechtbank.
Daarnaast is zij actief als erkend familiaal bemiddelaar teneinde diverse familiale conflicten
minnelijk en aldus buiten de rechtbank om op te lossen. In haar functie als bemiddelaar
begeleidt zij haar cliënten om tot een door alle partijen gedragen akkoord te komen en dit
steeds met een bijzondere nadruk op het belang van de eventuele minderjarige kinderen.
Zij wordt ook regelmatig aangesteld door de rechtbank als voogd ad hoc, waarbij zij in het kader van een belangenconflict tussen de ouders, de belangen van het minderjarige kind verdedigt.
Wim Wagemakers

Wim Wagemakers

Wim Wagemakers

Wim Wagemakers

Wim Wagemakers behaalde met onderscheiding zijn masterdiploma in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2016.
Reeds tijdens deze studies had hij een bijzondere interesse in het straf- en strafprocesrecht, waarop hij zich in de laatste twee jaar specifiek toelegde.
Meteen na zijn studies vervoegde hij advocatenkantoor Advo.Noord, waar hij zowel verdachten als slachtoffers bijstaat gedurende de hele strafprocedure.
Mr. Wagemakers volgde de vereiste opleiding “bijstand bij het verhoor”, en behaalde eveneens het certificaat van de “bijzondere opleiding cassatieprocedures in strafzaken”, waardoor hij u kan bijstaan van bij het eerste verhoor bij de politie, 24/7, tot voor het Hof van Cassatie.
Daarnaast heeft Mr. Wagemakers een ruime praktijkervaring in het burgerlijk recht in al haar facetten.
Mr. Wagemakers combineert een doorgedreven juridische inzicht met een grondige kennis van uw dossier, en beseft dat elk detail een wereld van verschil kan maken. Een nauw contact met de cliënt draagt hij hoog in het vaandel.

EEN DERTIGJARIGE ERVARING GEKOPPELD

Bij ons team kan u ondermeer terecht voor
advies en bemiddeling inzake:

  • HANDELSBETWISTINGEN
  • BETWISTINGEN INZAKE KOOP EN HUUR
  • ECHTSCHEIDINGEN
  • FAMILIE- EN JEUGDRECHT
  • BEMIDDELING
  • OVEREENKOMSTEN
  • SCHADECLAIMS
  • SCHULDENREGELING
  • FALINGEN
  • STRAFRECHT

Wenst u een afspraak voor een consultatie, aarzel niet ons te contacteren!

Klik hier voor een gedetailleerde routebeschrijving