ADVO.NOORD DIENSTEN

Materiƫle en lichamelijke schadeclaims

Uw eigendom werd beschadigd door het noodweer of door slecht uitgevoerde aannemingswerken ... Bij wie kunt u terecht voor een schadevergoeding? Is hiervoor de tussenkomst van een expert noodzakelijk? Kunt u reeds herstellingen uitvoeren? U bent slachtoffer van een verkeersongeval of van een misdrijf ... Hoe kunt u hiervoor schadevergoeding bekomen? Bij welke Rechtbanken kunt u hiervoor terecht? Welke procedures dienen hiervoor te worden opgestart?

Betwistingen inzake koop en huur

U koopt een huis of een auto, u huurt een woning of handelspand ... Bevat het contract al uw eisen? Het bereikte resultaat is niet zoals verhoopt?

Verkeerszaken

U hebt een dagvaarding voor de Politierechtbank ontvangen ... U had een ongeval: bent u in fout of kunt u schadevergoeding krijgen? Hoe ziet de verdediging eruit wanneer u bv. te snel reed of uw voertuig verkeerd hebt geparkeerd? Wie is er in fout en betaalt de schade wanneer u bv. een niet verlichte fietser in het donker hebt aangereden? Kan de rechtsbijstandverzekeraar hiervoor tussenkomen?

Inning onbetaalde facturen

De bestelling is geplaatst. En de betaling ...? Hoe kan ik hierin snel en succesvol optreden? Volstaat een aanmaning of dient hiervoor verder geprocedeerd te worden? Hebt u recht op terugstorting of schadevergoeding? Hoe kunt u de waarborg terugbekomen? Is dit gedekt in het kader van de rechtsbijstandsverzekering?

Familie- en jeugdrecht

De kwajongensstreken zijn onverbeterlijk... Is een plaatsing niet aangewezen? Kan er een andere bezoekregeling worden afgesproken, gezien deze thans problematisch verloopt? Dient er een voorlopige bewindvoerder aangesteld te worden tot regeling van de familiekwestie? Hoe zit het nu met de adoptie van een kind of de erkenning, misschien ontkenning door een ouder? Lijkt een burenruzie uit de hand te lopen? Kan hieraan nog wat in alle redelijkheid worden gedaan?

Handelsbetwistingen

De leverancier komt zijn leveringsplicht niet na ... Hoe kunt u alsnog de levering bekomen? Bent u verplicht de factuur reeds te betalen? Wat gebeurt er met de wissel die u hiervoor uitschreef? Hoe moet de rest van het distributienet worden bevoorraad? Er wordt reclame gevoerd die niet in overeenstemming is met de Wet op de Handelspraktijken ... Hoe kan dit worden aangepakt? Zijn de algemene voorwaarden wel in overeenstemming met de wet opgesteld? De Raad van Bestuur weigert beslissingen te nemen ... Welk instrument staat ter beschikking van de Algemene Vergadering? Hoe kan de vennootschap in vereffening worden gesteld? Hoe kunnen de aandelen worden overgedragen? Hoe verzorgt u de opvolging in uw onderneming?

Overeenkomsten

U wilt een nieuw bedrijf opstarten of een bestaand bedrijf overnemen/uitbreiden ... Gaat u het bedrijfsgebouw en/of - uitrusting, het rollend materieel kopen, huren, leasen? Welke afspraken maakt u best schriftelijk met de bank, de leveranciers, de afnemers, het personeel, de onderaannemers? Wij verzorgen de redactie van al uw contracten.

Echtscheidingen

Tijdelijk gaat het iets minder goed ... Kan hiervoor een voorlopige regeling worden afgesproken? Welke maatregelen dienen er t.a.v. de kinderen genomen te worden? De moeilijkheden blijken onoverkomelijk ... Kan dit een echtscheiding of een vechtscheiding worden? En hoe kan een regeling afgesproken worden in het voordeel van de kinderen en welk onderhoudsgeld dient te worden geregeld? En hoe moet het nu verder met onze gezinswoning? Hoeveel tijd neemt dit allemaal in beslag?

Bemiddeling

U bent met iemand in geschil. U geraakt er niet uit. U wenst toch een proces te vermijden om snel tot een oplossing te kunnen komen, zonder te veel kosten en gezichtsverlies. Kies dan voor een bemiddeling. Contacteer samen ons kantoor om als onafhankelijke te bemiddelen.

Strafrecht

U werd gedagvaard voor de correctionele rechtbank? U wordt verdacht van een strafbaar feit, bent gearresteerd of u dient zich aan te dienen voor verhoor? U werd aangehouden en wenst bijstand in de procedure van voorlopige hechtenis? U werd het slachtoffer van strafrechtelijke feiten en u wilt schadevergoeding eisen?